Lexa
 

Anita och Carl Johan Hjälme

 

Den mätta dagen, den är aldrig störst,
Den bästa dagen är en dag av törst.

Nog finns det mål och mening i vår färd -
men det är vägen som är mödan värd.

Karin Boye