Länkar till dokument i pdf-format, klicka på titeln

* Mina minnen från min tid i Lantmäteriet, ingår i Samhällsbyggarnas serie Lantmäterihistoria.

* Svartvita bilder med viss text från mina år i Lantmäteriets olika organisationer. Namn angivna i den mån det gått att komma ihåg (en del osäkra !).
- 1965-1972 Leksand, äganderättsutredningar

- 1973 Stockholm Lantmäteristyrelsen (LMS) (departementsmöte, Tyringekurs)
- 1974 Stockholm LMS (arkiv, personal)
- 1975 Stockholm LMS (husets inre, personal)
- 1979 Gävle LMV (Fastighetsbildningsenheten, FF, byråchef, avd.chef)
- 1980 Gävle LMV (FF personal, fotocollage)
- 1980 Gävle LMV (FF personal, åhörarbilder från avd-konferens)
- 1981 Gävle LMV (domstolsjurister som medverkat i JB-kurser, FF-personal)
- 1982 Gävle LMV (FF-personal, praktikanter)
- mellan 1982 och 1986 Gävle LMV
(utflykt till någonstans)
- 1986 Gävle LMV (F-konferens i Hassela)

* Utdrag ur Lantmäteriets Matrikel
- för 1973 (LMS och ÖLM i Stockholm).
- för 1981-82 LMV A-avdelningen
- för 1981-82 LMV F-avdelningen
- för 1981-82 LMV K-avdelningen
- för 1981-82 LMV P-avd stab mm

 


Mina sidor som handlar om Lantmäteri

 

Carl Johan Hjälme
Götgatan 12 A

753 15 Uppsala

tel. 070-6069093
mailadress:
carljohanhjalme@hotmail.com

Jag är tacksam för hjälp med namn samt tips!

 

 

 

 

 

 

 

Besöksräknare från juni 2020