Tidskriften Lantmätarens artikelregister

 

 

 

Sveriges Lantmätareförening gav under lång tid ut

Från den 12 januari 2009 heter tidskriften

 

Lantmäteritidskriften (tidigare Svensk Lantmäteritidskrift)

Svenska ASPECT

 

Den upphörde omkring sekelskiftet 2000 och ersattes 2002 av

UTGIVEN AV FÖRENINGEN ASPECT

 

Lantmätaren (senare Nya Lantmätaren). I samband med föreningssammanslagning upphörde den vid slutet av 2008.

En allians mellan SLF, SFF och IREP

    För att komma till Svenska ASPECT-registret, klicka här!

Publicerat i Lantmätaren/Nya Lantmätaren

A=artiklar, N=notiser, F=fastighetsrätt, E=fastighetsekonomi, T=fastighetsteknik, U=utbildning, Ö=övrigt

 

Nr

A

B

Rubrik

Författare

Innehåll

2002/01

A

E

Normal lågkonjunktur

Jan Wejdmark

Går vi mot en ny fastighetskris

2002/01

A

F

Sjukhus och T-.bana i pilotprojekt

Carl Johan Hjälme

3D-förrättningar i teori och praktik

2002/01

A

T

GPS gör det osynliga synligt

Daniel Robertsson

GPS vid orientering

2002/01

N

F

Nu möjligt att lösgöra fastighetstillbehör

 

 

2002/01

N

F

Nytt lagförslag

 

3D-fastighetsbildning (Judep)

2002/02

A

F

Lagstiftning i otakt

Thomas Kalbro

Regler för planering och byggande

2002/02

A

F

Äga eller bara nyttja?

Göran Eriksson

Ledningsrätt i omvandling

2002/02

A

T

Välj verklighet med digitala sjökort

Göran Nordström

 

2002/02

A

U

Lantmätare blir samhällsbyggare

Folke Snickars

Omvandling av utbildningen vid KTH

2002/03

A

F

Inget lägenhetsregister före valet

Margareta Lindquist, Per Gullberg

 

2002/03

A

T

Modern teknik bevarar historien.

Carl Johan Hjälme (Bengt-Olof Käck)

Digitala kartor på nätet

2002/03

A

T

Nytt referenssystem föreslås

Lars E Engberg, Anders Olsson

Enhetligt nationellt referenssystem för geografisk information, SWEREF 99

2002/03

A

Ö

Kvinnliga områden nedprioriteras

Lars Arell

Intervju med ”lantmäteriministern”

2002/04

A

E

Tredimensionell fastighetsbildning påverkar skatten

Monica Haapaniemi

Fastighetstaxering vid 3D

2002/04

A

F

Enskilt blir gemensamt

Carl Johan Hjälme (Sten-Olof Schärdin)

Ombildningar av vägföreningar

2002/04

A

T

Internet-GIS för samordnad ledning

Fredrik Ohls

GIS-tillämpning för projektering av hus SWECO

2002/04

A

U

Ny professur i Geoinformatik på KTH

Folke Snickars

 

2002/04

N

F

Gränsmärken eller koordinater

 

 

2002/04

N

F

Vatten- och avloppslagstiftningen ses över

 

 

2002/04

N

F

Var får renarna beta?

 

Gränsdragningskommissionen, Alvå

2002/05

A

E

Bostadsproduktion i nordiska huvudstäder

Katja Nordgrén, Tiiu Sergo

Kostnaderna för bostadsproduktion i de nordiska huvudstäderna

2002/05

A

F

Felaktiga adresser kostar miljoner, enklare uppdatering med BALK

Ulrika Roos, Margareta Lindquist

Hanterligare adressregister

2002/05

A

T

Kartografisk databas, Kommer när någon är villig att betala

Lars Harrie

Generaliseringsfrågor i kartframställning

2002/05

A

U

"En yrkesutbildning för kreti och pleti"

Klas Ernald Borges

Framtidens lantmäteriutbildning

2002/05

N

F

Ledningsrättslagen ses över

 

 

2002/05

N

F

Ägarlägenheter kan bli verklighet

 

 

2002/06

A

E

Ett steg mot en gemensam finansmarknad

Stefan Gustafsson

EULIS - europeiskt samarbete om fastighetsdata

2002/06

A

E

Hur mycket kostar en risk?

Lars Arell

Europeiska miljöbyrån - försiktighetsprincipen

2002/06

A

F

Splittrat markägande hindrar utveckling

Mats Backman

Omarrondering i Dalarna

2002/06

A

U

Ny lantmätarutbildning i Gävle

Bengt Rystedt

Lantmäteriutbildning i Gävle

2002/07

A

E

Självplanering bra vid förtätning

Gustaf Thörnqvist

Sjöängen i Huddinge

2002/07

A

U

Lantmäteriutbildningen vid KTH - avveckling eller utveckling?

Lars Arell

 

2002/07

N

F

Planering och byggande skils åt

 

PBL-utredningen

2002/07

N

F

Planera för översvämningar

 

Miljöbalkskommitténs betänkande

2002/07

N

T

Effektivare användning av geo-info

(Ulf Sandgren)

INSPIRE

2002/07

N

U

Arbeta i Dalarna

Nils Spross

 

2002/07

N

Ö

Lantmäteriet utreds

 

 

2002/08

A

E

Fastighetsvärdering i Armenien

Håkan Faxälv

 

2002/08

A

E

Ny markpolitik i Jönköping

Marianne Carlbring

 

2002/08

A

E

Dags för ny småhustaxering

Monica Haapaniemi

 

2002/08

A

F

PBL-utredningen, koppling till övrig lagstiftning viktigast

Barbro Larson

 

2002/08

A

F

Cadastre and Land Management

Tommy Österberg

FIG-kommission 7 från Washington

2002/08

A

F

Elektroniska signaturer effektivt och säkert

Urban Olmårs

Elektroniska signaturer

2002/08

N

F

Anläggningslagen förbättras ytterligare

 

 

2002/09

A

E

Skattkartor på webben

Mathias Cramér

SNA

2002/09

A

E

Tidsandan styr markanvändningen

Maria Ulfvarsson Östlund

Kommunala exploateringsavtal

2002/09

A

F

Ropen skalla – bredband åt alla

Gerd Comstedt, Barbro Larson

Ny roll för kommunerna

2002/09

A

T

Satellitdata ger mervärde åt annan kunskap

Märta Syrén

Metria i Kiruna

2002/09

A

T

Nya karttjänster för nytta och nöje

Bengt Djuvfeldt

GPS-utveckling

2002/10

A

E

Ny metod ger rättvisare fastighetstaxering

Bengt Turner

Kontinuerliga priskurvor

2002/10

A

E

Nya värderingssituationer kräver rättslig säkerhetsmarginal

Leif Norell

Doktorsavhandling, ersättning för optokablar mm

2002/10

A

U

Kommer det att finnas lantmätare i Norrland?

Boo Lilje

Ont om teknologer från norr om Stockholm

2002/10

A

Ö

Privat lantmäteri ett växande område

Jens Brun Andersen

Danmark

2002/11

A

E

3D höjer fastighetsvärdet 10 procent

Staffan Bäckman, Bengt Wedin

Praktikfall Vårberg på kommande lagstiftning

2002/11

A

F

Adressboken som aldrig blir inaktuell

Björn Olovsson

Belägenhetsregistret, Metria Kiruna

2002/11

A

T

Geologisk information blir komplett

Jacob Johnson, Lars Kristian Stölén

Digital kartering av malmpotentiella områden, SGU

2002/11

A

T

Projekt för precis positionering

Christina Kempe, Bo Johnsson

RTK-tekniken ger centimeterprecision

2002/11

N

F

Nytt vattendirektiv

 

EG-direktiv

2002/11

N

T

Nordiskt kommunsamarbete

 

Kordab, Norkart

2003/01

A

E

Ersättningen skall täcka skadan

Jan Gustafsson

Replik på Norells artikel i 2002/10

2003/01

A

E

Big is beautiful

Mats Johansson

Regionförstoring anses främja utveckling och dynamik

2003/01

A

E

”Värdeområdesindelning är grundbulten”

Henrik Roos

Marknadsvärdena för fysiskt likartade småhus varierar, kommentar till Bengt Turner i 2002/10

2003/01

A

F

Underhållsansvar för bäckar och diken

Susanne Norlindh

Översvämningar mm

2003/01

A

F

Guatemala – en jordnära betraktelse

Sven-Arne Matsson

Swedesurvey

2003/01

A

U

Civilingenjörsutbildningar skall vara yrkesinriktade!

Hans Mattsson

KTH-utbildningen kritiseras

2003/02

A

F

Enskilt men ändå gemensamt

Eije Sjödin

Förvaltningen av enskilda vägar

2003/02

A

F

Private fællesveje i Danmark

Hans Faarup

Förvaltningen av enskilda vägar

2003/02

A

F

Eiendomsfaglige problem og private veger

Harald S. Haraldstad, Hans Sevatdal, Per Kåre Sky

Jordskifteretternes verksamhet

2003/02

A

T

Motorvägar till sjöss

Tommy Gardebring

Östersjöländer samarbetar om sjövägar

2003/02

A

T

Sjögeografisk information till salu

Annika Lundquist, Hans Engberg

Sjöfartsverkets databaser öppnas för  marknaden

2003/02

A

T

Søopmåling og søkortproduktion

Jersper Møllgaard

Sjömätning och kartproduktion

2003/02

A

T

Förutsättningar för trygg sjöfart

Seppo Mäkinen

Sjökartläggning i Finland

2003/02

A

T

Sjømåling av Norskekysten

Knut Gjerstad, Stig Øvstedal

Långtidsplan

2003/02

N

Ö

Ombudsmannarapport Finland 2001-2002

Erik Lönnfeldt

Nordiskt nummer

2003/02

A

Ö

Klar arbetsfördelning

Seppo Kaasinen

Indelning av vägtrafiklederna i Finland

2003/02

N

Ö

Ombudsmannarapport Sverige 2001-2002

Svante Astermo

Nordiskt nummer

2003/02

N

Ö

Ombudsmannarapport Norge 2001-2002

Leiv Bjarte Mjøs, Solveig Moen

Nordiskt nummer

2003/02

N

Ö

Ombudsmannarapport Danmark 2001-2002

Jens Brun Andersen

Nordiskt nummer

2003/03

A

E

Bostadsbyggandets hinderbana

Hans Lind

Det låga bostadsbyggandet 1995-2001

2003/03

A

T

Galileo stärker den globala infrastrukturen

Christer Berner

Positioneringssystem tillförlitligare än GPS

2003/03

A

U

200 nya lantmätare per år behövs

Göran Eriksson

Mark- och fastighetsrådets bedömning

2003/03

A

U

Trollhättan utbildar med bredd

Marianne Carlbring, Peter Brynte

Högskoleprogram mot mäkleri och fastighetsutveckling

2003/04

A

E

Fastighetsekonomin globaliseras

Erik Persson

Ökat behov av internationella organisationer

2003/04

A

F

Stärkt besittningsskydd viktigt för utvecklingen

Emma Pöppel

Lantmäteri i Zambia

2003/04

A

F

3D fastighetsbildning skjuts upp?

Ingegerd Hedmark

Försenad proposition

2003/04

A

F

Farliga träd

Tom Jansson, Bo Thorngren

Ledningsnära träd stör elproduktionen

2003/04

A

Ö

Internationell verksamhet, en del av vardagen

Ulf Sandgren

Lantmäteriet deltar i många internationella arbetsgrupper

2003/04

N

Ö

SLF:s framtida organisation

Lars Magnusson

Arbetsgruppsrapport

2003/04

N

F

På gång inom fastighetsrätten

 

Sammanställning av pågående projekt

2003/05

A

E

Småhuspriserna avgörande för hyresnivån

Lars Arell

Presentation av KTH-rapport

2003/05

A

E

Statligt lantmäteri behövs för ekonomisk tillväxt

Lars Arell

Lantmäteriutredningen, tiden förlängd

2003/05

A

E

Värdering av skog I kraftledningsgator

Björn Nilsson

Kommentar till Farliga träd 2003/4

2003/05

A

T

Nationell digital registerkarta ger svar på det mesta

Inger Wanhatalo

Kirunaprojekt på gång

2003/05

A

U

Lån av ett erfaret perspektiv

Jenny Lindholm

Fd adept i mentorprojektet

2003/05

A

Ö

FIG Working Week 2003 i Paris

Svante Astermo

Rapport

2003/05

N

U

Mentorprojektet

Anki Svärdby

 

2003/05

N

Ö

Från Gävle till Havanna

Gösta Elmqvist

Gävlelantmäteriet på salsa-kurs på Cuba

2003/05

N

Ö

FIG Working Week 2008 till Stockholm

Hans Sandler

 

2003/06

A

F

3D ställer höga krav på fastighetssamverkan

Björn Marklund

Samarbete vid förvaltning den svåraste nöten vid 3D

2003/06

A

T

Säkrare trafik med inbyggd hastighetskontroll

Lars Arell

Försök med intelligenta system

2003/06

A

T

Geografisk information - Ny modell för prissättning

Hans-Erik Wiberg

Priserna anpassas till det faktiska innehållet

2003/06

A

T

Geodata till folket

Per G. Carlsson

Leder investeringar till bättre kvalitet och sänkta kostnader?

2003/06

A

U

Många tror att vi är ute med våra gummistövlar

Barbro Larson

Intervju med Cecilia Adolfsson, lantmäteritrainee

2003/07

A

E

Automatiska värderingssystem – kreditprocessen förenklas

Peter Möller

Datorbaserade system för schablonvärdering

2003/07

A

F

Lantmäteriförrättningar – bra men kan bli bättre

Eva Ölund

Noggrannhet och kompetens minskar överklagandena

2003/07

A

F

Kvalitetsarbete i fastighetsbildningen

Leif Pierrou

Pågående granskning inom Lantmäteriet

2003/07

A

F

Svårt befria avstyckning från inteckningar

Carl Johan Hjälme

Lantmäteriets förslag till förenklingar

2003/07

A

Ö

En officer och en gentleman

Barbro Larson

Intervju med Jan-Erik Hellman, ICA Fastighets AB

2003/08

A

E

Ingen nyhet att kolonilotter är subventionerade

Ulf Jensen

Annan värderingsmetod behövs

2003/08

A

F

Hur får kartor användas?

Stefan Björkhammar

Upphovsrättsligt skydd för kartor mm

2003/08

A

F

Skyll inte bara på överklagandena!

Thomas Kalbro

Beslutsformerna i planprocessen bör ägnas uppmärksamhet

2003/08

A

F

Inte på min gård …

Marianne Carlbring

Tillstånd till vindkraftverk och mobiltelemaster

2003/08

N

Ö

Lars Magnusson ny chef för BKN

 

Fd SLF-ordförande chef för Bostadskreditnämnden

2003/09

A

F

Koloniträdgårdar – till nytta för alla

Leif Thorin

Kommentar till Ulf Jensen 2003/8

2003/09

A

T

Biltullar på väg

Lars Arell

En dosa i vindrutan kommunicerar med betalstation

2003/09

A

T

”Det svenska lantmäteriet var ledande”

Ulf Sporrong

1600-talets kartografi

2003/09

A

Ö

Digital makt

Lennart Sjögren

Utvecklingspotential för medborgarinflytande

2003/09

N

F

Miljöbyråkrati

 

SNV-rapport 5103

2003/09

N

F

Förvaltning av vatten

 

EG:s ramdirektiv 2000/60/EG

2003/09

N

F

Pågående lagstiftningsarbete med anknytning till fastighetsbildning

LMV

Tabell

2003/10

A

E

Gräddfil för nyproduktionen?

Håkan Bejrum, Magnus Berglund, Hans Lind

Hyran för nybyggda fastigheten

2003/10

A

F

Dags att ändra PBL – planprocessen måste gå fortare

Björn Hedlund

Risker för byggföretagen, höga kostnader

2003/10

A

U

De nya samhällsbyggarna

Tomas Egeltoft

Nytt utbildningsprogram på magisternivå

2003/10

A

U

L-programmet vid LTH växer

Klas Ernald Borges

Lantmäteriprogrammet i Lund

2003/10

A

Ö

”Olyckligt avskilja uppdragsverksamheten”

Stig Jönsson

Lantmäteriutredningens betänkande

2003/10

N

U

Ny utbildning på KTH, Mark- och fastighetsjuridik

Hans Mattsson, Thomas Kalbro

Presentation

2003/10

N

Ö

Ljumt intresse från företagen

Lars Arell

Reaktioner från privata företag på betänkandet

2004/01

A

E

Rena vilda västern

Björn Hedlund

Exploatörens ansvar i exploateringsavtalen

2004/01

A

E

Låt exploatören betala mer!

Thomas Kalbro

Internationell jämförelse

2004/01

A

F

Livsviktig förutsättning

Thomas Nylund

Överföring av fastighetstillbehör

2004/01

A

F

Lagfart på webben

Mats Snäll

Elektronisk ansökan i inskrivningsärenden

2004/01

A

T

Nytt nationellt höjdsystem

Mikael Lilje, Per-Anders Olsson, Per-Ola Eriksson

RH 2000

2004/01

N

F

Var försiktig vid vatten!

 

MB-kommitténs förslag, enbart anmälan till Lst

2004/01

N

F

Första 3D-förrättningen genomförd

Göran Eriksson

Magnoliagården Staffanstorp

2004/01

N

F

Nya regler för miljöprövning

 

Miljökonsekvensbeskrivningen

2004/01

N

F

Hovrättsdom gällande ”överstor” avstyckning

 

Södra Stavsudda 1:43

2004/02

A

F

Gemensamhetsanläggningar i detaljplan – smörjmedel eller bromskloss?

Birgitta Mäki

Utbyggnaden av Norra älvsstranden i Göteborg

2004/02

A

F

Samordning snabbar upp planprocessen

Ingegerd Hedmark, Per Fladvad

Tidigt lösande av problem ger överblick

2004/02

A

Ö

Inställd på offensiv

Lars Arell

Intervju med avgående gd Joakim Ollén

2004/02

A

Ö

Metria är landets mest kraftfulla resurs

Helén Mårtensson

Kritik mot Lantmäteriutredningen

2004/02

N

F

Utvidgad ledningsrätt

Carl Johan Hjälme

Ledningsrätt för kanalisationer, VA-tunnlar och master

2004/03

A

E

Stora brister i ersättningssystemet

Gerhard Larsson

PBL-utredningen bör se över orättvisor

2004/03

A

E

Krav på offentlig upphandling i konkurrens

Torkel Öste

Exploateringsavtalen gynnar exploatören

2004/03

A

F

Husen som ingen vill ha

Carl Johan Hjälme

Miljöbelastade herrelösa fastigheter

2004/03

A

F

”Kommunen skall vara huvudman för allmänna platser”

Nina Andersson, Ethel Björklund

Exjobb, kommunen vältrar över kostnader på enskild via gemensamhetsanläggningar

2004/03

N

E

La Scala-domen

Gerd Comstedt

Upphandlingskrav

2004/04

A

E

Få lokaler byggs om till bostäder

Per Olstedt

Exjobb, bruksvärdesystemet försvårar

2004/04

A

F

Fastighetssamverkan kräver kunskap

Anders Lind

3D kräver långtgående samverkan

2004/04

A

T

Laserskanning revolutionerar mättekniken

Håkan Sterner

3D-modeller i framtiden

2004/04

A

U

Hotande brist på lantmätare

Klas Ernald Borges, Göran Persson

Examinationen bara hälften av kommande behov

2004/04

A

Ö

Lantmäteriutredningen remissbehandlad

Lars Arell

Oro bland mindre kommuner om nedrustat SLM

2004/04

N

Ö

SLF är ett viktigt nätverk

Maria Ulfvarson Östlund

Medlemmarna sviker, samarbete med likasinnade

2004/04

N

F

Inteckningsfri avstyckning

Thomas Nylundh

Prop 2003/04:73

2004/05

A

E

Fortsatt ökning av utländska fastighetsinvesteringar

Susanne Hörnfeldt

Förklaringen är väl fungerande, transparent marknad i ett öppet samhällsklimat

2004/05

A

E

Störd jakt gav rätt till ersättning

Anders Bengtsson, Sören Karlsson, Mikael Perers

Företagsskada i Ålbergamålet

2004/05

A

F

Sverige leder EU:s vägdatabasprojekt

Carl Johan Hjälme

Sverige väl framme, leder Euro-roadsprojektet

2004/05

A

F

Regeringen spolar ägarlägenheterna

Carl Johan Hjälme

Prop 2003/04:115

2004/05

A

F

3D kräver oftast ny detaljplan

Mikael Jardbrink

Användningsbestämmelsen i planen styr

2004/05

A

F

PBL och miljöbalken – ”samordning bör ske stegvis”

Lars Arell

Försiktigt förslag om bygglovprövning SOU 2004:38, 40

2004/05

N

F

Enklare förfarande vid fastighetsbildning

Carl Johan Hjälme

Prop 2003/04:115

2004/05

N

F

”Skogsklippare stoppas”

Thomas Nylundh

Ds 2004:15

2004/06

A

E

Äkta eller oäkta brf? – Att äta kakan och ha den kvar

Karolina Rönnberg

Ombildning ger gynnsam ekonomi

2004/06

A

F

De tu har blivit tre

Ingegerd Hedmark

Seminarieredovisning, 3D-frågor

2004/06

A

T

Bekämpa brott med GIS

Ragnwi Marcelind

Ordf. i bostadsutskottet: Satsa på GIS

2004/06

A

T

Kartan som politiskt vapen

Thomas Lundén

Makedonien resultat av vältajmad kartografi

2004/06

N

F

Anläggningsförrättning för ”allmän” va-anläggning

 

SOU 2004:64

2004/06

N

F

Byggnadsdeklarationer

 

SOU 2004:78

2004/06

N

F

Mobiltelemaster omfattas nu av ledningsrättslagen

 

HD-dom som kom för sent, lagen redan ändrad

2004/06

N

Ö

Kristin licentiat

 

LMV-rapporten 2004:8

2004/07

A

F

Bildande av luftfastighet

Maria Ulfvarson Östlund

Bostäder byggs ovanpå garage i 3D-teknik

2004/07

A

F

Här går gränsen

Kristin Karlsson

Konflikt mellan fysisk gräns och koordinat

2004/07

A

T

I sjösäkerhetens tjänst

Svante Astermo

Rapport från FIG-råd

2004/07

A

T

Nya referenssystem på gång i kommunerna

Anders Olsson

Nytt nationellt referenssystem för geografisk information

2004/07

A

U

Nöjda försökskaniner på LTH

Linnéa Lindqvist, Jennie Nilsson

Temabaserat L-program

2004/07

A

U

Ett år som S-teknolog

Cecilia Lindén

Samhällsbyggnadslinjen på KTH

2004/07

N

T

Europeisk infrastruktur för geoinfo - INSPIRE

 

Se 2002/7 Sandgren

2004/07

N

Ö

Samlad plan för informationsförsörjningen

 

Regleringsbrevet 2004 för Lantmäteriet

2004/08

A

E

När får skog bli bostad?

Leif Norell

Skog till bostadsfastighet på landet

2004/08

A

F

Överklagande av arbetsplaner – ”Få motsätter sig själva vägprojektet”

Pontus Fransson

Exjobb: myndigheterna börjar bemöta klagomålen

2004/08

A

F

Så kan planprocessen förnyas

Stellan Hermanson

Förslag: fastighetskonsekvensbeskrivning

2004/08

A

U

”Ett stöd i karriären”

Ruth Arvidsson

DamerOst, nätverk för lantmäterikvinnor

2004/08

A

U

Nytt förrättningslantmätarprogram

Göran Eriksson, Emil Ciepielewski

En offensiv nyrekrytering med utbildningsdel

2004/08

A

Ö

Att bygga för framtiden

Thomas Nylundh, Marianne Carlbring, Gerd Comstedt

Rapporter från Värderings- och lantmäteridagarna

2004/09

A

E

Hyressättningsutredningen – ”Förhandlingssystemets sista chans”

Hans Lind

Konsekvenser av utredningens förslag SOU 2004:91

2004/09

A

F

Stärkt skydd för kulturbebyggelse

Marianne Carlbring

En ny K-märkning SOU 2004:94

2004/09

A

F

Ny jordbrukspolitik för Sverige

Lars-Göran Svensson

Stödrätter till grund för EU-bidrag

2004/09

A

F

Deklaration av byggnader

Gerd Comstedt, Lars Arell

Nytt förslag i utredning, branschen avvaktar och varnar SOU 2004:109, SOU 2004:78

2004/09

N

E

Taxering av lantbruk

Hans Larsson

AFT 05

2004/09

N

Ö

Mårten Lindström ny vd för KTH Byggenskap

LA

 

2004/10

A

F

Förtätning mest fördelaktiga strategi

Anna Ahnström

Förtätning genom påbyggnad, 3D

2004/10

A

F

”Ett sätt att läsa landskapet”

Anette Torensjö

Lantmäteriets ortnamnslexikon mm

2004/10

A

T

Unik kartskatt på Internet

Henrik Niklasson

Karttjänst hos Djurgårdsförvaltningen och RAÄ

2004/10

A

T

Storebror ser dig

Lars Arell

Fjärranalys för koll av lantbrukardeklarationer

2004/10

A

T

”Geomatik ska få en ledande roll”

Anders Boberg

Ny professur vid KTH: Yifang Ban

2005/01

A

E

Bättre villkor för bostadsbyggandet

Lars Magnusson

Ökad efterfrågan på kreditgarantier hos BKN

2005/01

A

E

Från sluten militäranläggning till levande stadsdel

Ann Eriksson

Nytt försvarsbeslut, nedläggning av regementen

2005/01

A

F

Demokratiska detaljplaner

Cecilia Ivarsson

Exjobb: ökad medvetenhet ger mera överklaganden

2005/01

A

Ö

”Vi måste hålla isär rollerna!”

Svante Astermo, Lars Arell

Lantmäteriet nye generaldirektör Stig Jönsson

2005/01

N

F

Nybildade fastigheter

 

Årssammanställning 2004

2005/01

N

U

Nyrekrytering av förrättningslantmätare

Britt Zetterberg

Introduktionsutbildning

2005/02

A

E

”Marknaden överskattar nya risktyper”

Göran Råckle

3D-fastigheter från banksynpunkt

2005/02

A

F

Lantliv som hobby

Ingrid Öhlund

Kombinera boende på landet med hobbyverksamhet

2005/02

A

F

”Radikala åtgärder nödvändiga”

Mats Backman

Radikala arronderingsåtgärder nödvändiga

2005/02

A

F

Ny minerallag stärker markägarna

Eva Liedholm Jonsson

Fastighetsägaren får ersättning vid gruvbrytning

2005/02

A

Ö

Bergsstaten – en gammal historia

Jan-Olof Hedström

Den äldsta myndigheten får nya uppgifter

2005/03

A

E

Stora mervärden för kanal genom Alderholmen

Anders Sjöberg

Båtnadskalkyl för nytt bostadsområde i Gävle

2005/03

A

F

Vem vill ha en brf på taket?

Ingegerd Hedmark

Rapport från 3D-seminarium

2005/03

A

Ö

Värna våra vatten

Lars Arell

EU:s vattendirektiv

2005/03

A

Ö

Samordnad geoinfo ska klara miljömålen

Ewa Rannestig, Jannica Häggbom, Margareta Lindquist

EU:s ramdirektiv INSPIRE

2005/03

N

F

Ändringar i jordförvärvslagen och i skogsvårdslagen

GC

Prop 2004/05:53, 58

2005/03

N

Ö

Bättre kontroll på försvarets fastigheter

 

Utredningsförslag SOU 2005:7

2005/04

A

T

Baggårds by i Nordmalings socken

Bengt Olof Käck

Månadens karta presenteras

2005/04

A

T

Satellitstödd kulturhistoria

Anders Wästfelt

Automatiskt tolkningsprogram för satellitbilder

2005/04

A

T

Nytt indexsystem och bladindelning

Lars E Engberg, Inger Persson

Huvuddragen i en ny bladindelning

2005/04

A

T

Ny metod för generaliserad kartografering

Mats Dunkars

Multipla representationsbaser MRDB

2005/04

A

Ö

”Viktigt med internationellt utbyte”

Svante Astermo

CLGE-rapport Jukkasjärvi

2005/04

N

F

Ny geoinfoportal

BL

Boverkets planeringsportal

2005/04

N

F

Jagskafixabostad.nu

BL

Lotta Jaensson nationell bostadssamordnare

2005/04

N

T

Danmarks högsta punkt heter …

LA

Nya sanningar från Danmark

2005/05

A

F

Redovisning av kommunal exploatering

Ola Eriksson

Strategi för anpassning till gällande regelverk

2005/05

A

F

Trollhättan sätter ribban högt

Eva Grönberg

Vision om att bli ledande teknik- och industrikommun

2005/05

A

F

”Förrättningen håller hela vägen”

Staffan Bäckman

Förrättning bättre än expropriation

2005/05

N

T

Halmstad 1696

Bengt Olof Käck

Månadens karta

2005/05

N

Ö

”FIG-familjen” möttes i Kairo

Maria Ulfvarson Östlund, Martin Gunnergård, Måns Andersson, Svante Astermo, Cecilia Lindén, Göran Eriksson, Bo Lauri

Rapporter från svenska deltagare

2005/05

N

U

KTH har högst söktryck

Klas Ernald Borges

Sökande till utbildning

2005/05

N

F

Nytt miljömål

BL

Ang. miljömålspropositionen

2005/05

N

F

Vad ger störst nytta?

 

Nyttan av samhällsinvesteringar

2005/05

N

F

Lägenhetsregister

LA

Lagrådsremiss

2005/06

A

U

Byggarna tar över

Lars Arell

Intervju med teknologer om inriktning

2005/06

A

U

Lantmätaren – ett utdöende släkte?

Cecilia Lindén

LM-branschens ansvar för rekryteringen

2005/06

A

Ö

Geodesiprofessor vilse i Uppland

Lars Arell

Nordiskt ombudsmannamöte 2005

2005/06

A

E

Vad händer med huspriserna om jobben försvinner?

Björn Marklund

Från SLFs konferens i Trollhättan i maj

2005/06

N

Ö

Årsmöte i Trollhättan den 20-21 maj 2005

Annika Karlsson

 

2005/06

N

Ö

Beslut om alliansförening

Maria Ulfvarson Östlund

Samarbete med Samfundet för fastighetsekonomi

2005/06

N

Ö

Namntävling

Åke Ekwall

Namn på samarbetsföreningen

2005/06

N

F

Kalmar Slott 1788

Göran Persson

Månadens karta

2005/06

A

E

Miljöskulder - fastighetsbranschens Svarte Petter

Mikael Eriksson

Ägarens ansvar för miljörisker

2005/06

N

E

Kraftlöst energiförslag

Lars Arell

Energideklarationerna

2005/06

N

F

Tydligare strandskyddsbestämmelser

LA

Ds 2005:23

2005/06

N

Ö

Nu laddar vi för FIG 2008

Birgitta Hansson

Inför FIG working week i Sthlm 2008

2005/06

N

Ö

Ministerbesök från Australien

Helén Mårtensson, Ebba Vallgårda

Besök i Gävle, Stockholm

2005/06

N

F

Pågående lagstiftningsarbete med anknytning till fastighetsbildning

(LMV)

Lista juni 2005

2005/07

A

F

Allmänna vägar blir landsvägar

Jukka Lahtinen

Lagstiftningen i Finland revideras.

2005/07

A

T

Enkel GIS-användning har fått fäste

Lisa Samuelsson

Ökning 30%, avancerad användning för dyr.

2005/07

A

F

Bostadsrättsregistret dröjer

Carl Johan Hjälme

Oenighet bland aktörerna.

2005/07

N

F

Areal og Eiendom

Svante Astermo

Norska NKJF:s årsmöte.

2005/07

N

F

Ålands hav

Bengt Olof Käck

Månadens karta.

2005/07

A

U

Så här blir du lantmätare

Anders Boberg

Högskoleutbildningar.

2005/07

A

Ö

FIG Kommission 7

Tommy Österberg

Fastighetsinformation, markens effektiva användning.

2005/07

N

V

”Gräns för hur mycket bestadspriserna kan stiga”

-

Vice riksbankschef Lars Nyberg

2005/08

A

U

Utbildningskrisen

Klas Ernald Borges

200 nya lantmätare per år behövs.

2005/08

N

F

”Vad kostar en avstyckning i Norden?”

Göran Eriksson

Jämförande projekt i de nordiska länderna.

2005/08

A

F

Nya erfarenheter av 3D

Karolina Rönnberg

3D efter inskolningsperioden, rapport från sem.

2005/08

A

F

Hästgårdar utan hästar

Johan Graf, Björn Holmgren, Kristoffer Persson

Lättare att bilda stora bostadsfastigheter.

2005/08

N

U

”Intresset för yrket måste öka”

Martin Kron

Inlägg i utbildningsdebatten.

2005/08

N

Ö

Styrelsens strategimöte i Åre 15-17 sep.

Svante Astermo

Alliansföreningen mm.

2005/08

N

Ö

Rapport från CLGE-möte i Porto

Svante Astermo

-

2005/08

N

F

Gamla Uppsala

Bengt Olof Käck

Månadens karta.

2005/08

A

F

Starkt stöd för svenska modellen

Carl Johan Hjälme

Lantmäteripropen 2005/06:5

2005/08

A

F

”Ett kvitto på att vi gör ett bra jobb”

Thomas Nylund

Intervju med LMVs gd Stig Jönsson

2005/08

A

F

Genomförandet betonas

Stellan Hermansson

PBL-kommitténs slutbet. SOU 2005:77

2005/08

A

F

”Boplikten skulle ha tagits med!”

Lars Arell

Intervju med Annelie Enochson, kd-representant.

2005/09

A

T

Proffsteknik för räddningstjänsten

Mats Dahlberg

GPS-navigering, kommunal samordning

2005/09

A

E

FN-samarbete om bostadsfinansiering

Lars Magnusson

Inför FIG Working Week Sthlm 2008

2005/09

A

F

”Lugnande inverkan på stridstupparna”

Carl Johan Hjälme

Erfarenheter som syssloman för vägföreningar

2005/09

N

T

Kungsör 1696

GW

Månadens karta

2005/09

A

F

Vi flytt’ int’!

Gunnar Hedborg

Förskjutning av Kiruna för ny gruvbrytning

2005/09

A

F

Utvinning av riksintresse

Lars Arell

Gruvbrytningsintresset ./. andra allmänna intressen

2005/09

A

U

Rapport från Värderings- och Lantmäteridagarna

Svante Astermo, Ingegerd Hedmark, Marianne Carlbring, Thomas Nylund

Bl.a. stormen Gudrun

2005/10

A

U

Succé för rekryteringssatsningen

Britt-Louise Malm

Förrättningslantmätarprogrammet lockar många.

2005/10

A

F

3D kan ge sänkt skatt

Karolina Rönnberg

Brf kan sälja lokaler till eget bolag.

2005/10

A

F

Stadsförnyelse i Partille

Sten Runqvist

Göteborg, överbyggd väg.

2005/10

A

Ö

FIG kommission 2: Utbildning

Leif Eidenstedt

Skapa nätverk, konferenser.

2005/10

N

F

Tomtens hustomt

GW

Kronoskattehemman i Ullevad

2005/10

A

E

Mot en ny fastighetsbubbla

Sven Dahlin

Stigande aktiekurser.

2005/10

N

F

Lyckad försäljning av 3D-fastighet

Björn Boestad

Lidingö

2005/10

N

E

Fastighetsobligationer attraktivt alternativ

KZ

Designad finansiering

2006/01

A

F

Trygghet viktigare än bra luft

Lars Arell

Trängselskatten i Stockholm

2006/01

A

U

Dubbla examina öppnar ny arbetsmarknad

Stig Enemark, Klas Ernald Borges, Boo G Lilje

Samarbete Lund-Aalborg om gemensam examen

2006/01

A

F

Översyn av riksgränsen mot Finland

Stefan Gustafsson

2006 års riksgränsarbete

2006/01

N

T

Västra Vemmenhög 1804

GW

Månadens karta

2006/01

N

F

Fastighetsmäklarlagen ses över

CJH

Dir 2005:140

2006/01

N

E

Småhuspriserna upp 2 procent under hösten

TN

Fastighetsprisstatiskiken.

2006/01

N

E

Nytt bidrag till småhusägare

TN

Konvertering av el- och oljevärme

2006/01

N

U

LTHs nya utbildningsstruktur

KEB

Nya utbildningsnämnder

2006/01

A

E

”Det är skillnad på sjukhus och mobiltelemaster”

Leif Norell

Ersättning vid expropriation

2006/01

A

F

IFRS förändrar svensk redovisningspraxis

Bo Nordlund

Kapitalredovisning i företag

2006/01

A

Ö

”SLFs roll i FIG viktig”

Lars Jakobsson och Mikael Lilje

FIG-kommission 4 och 5

2006/02

A

E

Bristande rutiner vid markinlösen

IH

Granskning av Riksrevisionen

2006/02

A

F

Aningslöst tillsätta geodataråd

Per-Anders Karlgren

Försörjningen av geografisk information

2006/02

N

T

Norra delen av Sverige 1747

GW

Månadens karta

2006/02

A

F

Murbräcka för miljön

Lars Arell

Nya miljökvalitetsnormer

2006/02

A

F

Odla med precision

Mats Söderström

Datastöd i odlingen

2006/02

N

E

Fastighetsmarknaden under 2005

TN

Aktuellt

2006/02

N

F

Färre fastighetsdomstolar föreslås

TN

Domstolsverkets förslag

2006/02

N

T

Regeringen utreder sjögeografisk information

TN

Uppdrag till sjöfartsverket

2006/02

N

F

Propositioner under våren som rör fastighetsområdet

TN

Aktuell lagstiftning

2006/02

N

F

Att överklaga samfällighetsbeslut är lönsamt

CJH

Epilog till artikel om sysslomannaskap (nr 9/05)

2006/03

A

F

”Konflikter bör lösas avtalsvägen”

Carl Johan Hjälme

SOU 2006:14 Samernas sedvanemarker

2006/03

N

Ö

Resestipendium till FIG International Congress 2006

Cecilia Lindén

Möte 8 - 13 oktober Munchen

2006/03

A

T

Värmland tar ett tekniksprång

Bengt Flodell

GIS i webbmiljö, samarbete mellan kommuner

2006/03

N

T

Oskarshamn

G W

Månadens karta

2006/03

A

T

”Höjdmodellen uppfyller Lantmäteriets högsta krav”

Dan Klang

Flygburen laserskanning för digitala höjdmodeller

2006/03

N

F

Energi- och inomhusmiljödeklaration för byggnader

LA

Se nr 6, 8 och 9/2004, 6/2005.

2006/03

N

E

Fastighetsmarknaden under 2005

TN

 

2006/03

N

F

Lag om ändring i Ledningsrättslagen

IH

Omfattar tunnlar, kulvertar, rör mm.

2006/03

N

F

Fastighetsmäklarlagen moderniseras

TN

Se även nr 1/2006

2006/03

A

T

Användningen av marktäckedata

Agneta Engberg, Camilla Jönsson, Sara Wiman, Ulrika Dahlberg

Rikstäckande nykartering, CORINE-arbete

2006/03

N

U

Stort behov av civilingenjörer

Emil Ciepielewski

Mark- och fastighetsrådets bedömningar

2006/03

N

F

SLF och PBL

Svante Astermo

SLFs yttrande över PBL-kommittens förslag.

2006/03

N

U

Uppvaktning om lantmäteriutbildningarna

Göran Eriksson

Stora lantmätararbetsgivare mötte samhällsdep.

2006/03

N

U

KTH-besök

Svante Astermo

SLF, SFF och Mark-Fastrådet uppvaktade rektor Anders Flodström.

2006/04

A

Ö

Pingvinresan

Ingegerd Hedmark

Rapport från MIPIM i Cannes

2006/04

A

F

”Fastighetsindex skapar förtroende för branschen”

Karin Zakariasson

Intervju med Christina Gustafsson, vd

2006/04

A

F

Markägande grund för överlevnad

Per Larsson

Reformerad marklagstiftning i Tanzania

2006/04

N

T

Skogen i Floda socken Södermanland 1715

GW

Månadens karta

2006/04

A

E

Kulturminnesskyddet kostade 33 miljoner

Staffan Bäckman

Värdeminskning vid byggnadsminnesförklaring

2006/04

N

F

”Svensk miljörätt är odemokratisk”

 

Strandskyddsfrågorna väcker debatt

2006/04

N

F

”Gör strandskyddet till ett riksintresse”

 

Strandskyddsfrågorna väcker debatt

2006/04

A

Ö

Byggnadsekonomi och byggledning

Björn Marklund

FIG kommission 10

2006/05

A

E

”Upplevelseindustrin intressant potential”

Ebba Vallgårda

Statens bostadsomvandling AB ökar ortens livskraft

2006/05

A

E

Guldgrävarstämning

Lars Suo

Stark utveckling i Haparanda med IKEA-bygge

2006/05

A

F

Bo på vattnet

Gunilla Thorvaldsson

Flytande bostäder i Kalmar, avstyckade vattentomter

2006/05

N

U

Samhällsbyggnad på KTH populärt

Katarina Fu

KTH-teknologer

2006/05

N

U

Minskat söktryck till högskolorna

Klas Ernald Borges

LTH-rapport

2006/05

N

F

Hulåkra m fl 1705

GW

Månadens karta

2006/05

A

F

Fysisk planering och utveckling

Maria Ulfvarson Östlund

FIG kommission 8

2006/05

N

F

Ja till lägenhetsregister

TN

Riksdagsbeslug

2006/05

N

F

5 miljoner till Planeringsportalen

BL

Portal för geografisk information

2006/05

N

F

En levande och hållbar landsbygd

GE

Broschyr för modern fastighetsbildning på landet

2006/05

A

T

IT-stöd på is

Thomas Nylund

IRIS läggs ner - nytt IT-stöd för inskrivningen

2006/05

A

E

Säkerställda obligationer

Jonny Heving

Ny upplåningsform på kreditmarknaden

2006/05

N

E

Översyn av ersättningsregler

Barbro Julstad

Expropriationslagen

2006/05

N

F

Praxisändring på gång vid bedömning av ”väsentlig betydelse”?

CJH

Rättsfall rörande gemensamhetsanläggning

2006/05

N

T

Var femte bil har försvunnit från Stockholms gator

IH

Trängselskatteförsöket

2006/05

N

T

Nytt höjdsystem i Uppsala

TN

RH 2000

2006/06

A

Ö

Från underjord till rymd

Ingegerd Hedmark

Årsmötesdagarna i Kiruna

2006/06

A

F

Det ska va lätt att planera

Pål Karlsson

Planeringsportalen på gång

2006/06

N

Ö

Årsmöte i SFF och SFF:V

Åke Ekwall

Årsmötesrapport

2006/06

N

F

Nora socken 1854

GW

Månadens karta

2006/06

A

Ö

Ökad internationalisering

Thomas Nylund

Nordiskt ombudsmannamöte i Norge

2006/06

A

F

Så ska vi räkna dem alla

Per Gullberg

Lägenhetsregister för folkräkning

2006/06

A

Ö

Tuff arbetsledare

Thomas Nylund

Månadens lantmätare: Cecilia Önnevik

2006/06

N

F

Handlingsplan för ett förändrat klimat

BL

SGI:s handlingsplan till 2009

2006/06

A

F

Stockholm kortar planprocessen

Magnus Andersson

Målet sänkta bygg- och boendekostnader

2006/07

A

F

Miljömålen används inte

Michael Anjeståhl

Miljömålen följs inte i rättstillämpningen

2006/07

A

F

24-timmarsmyndigheten finns redan

Roger Ekman

Förrättningsprocessen är en nätverksprocess

2006/07

A

T

Världsarv med lantmäterianknytning

Thomas Nylund

Invigning av Struves meridianbåge

2006/07

A

F

Samfällighetsregistret bör flyttas till Bolagsverket

Tomas Öhrn

Lantmäteriets tilläggsutredning

2006/07

A

N

Så fungerar SFR

Thomas Nylund

Beskrivning av samfällighetsregistret

2006/07

N

T

Gnarps socken 1648

Gertrud Wiking

Månadens karta

2006/07

A

A

Vad har hänt med Alliansföreningen?

Åke Ekwall

SLF och SFF i förening

2006/07

A

T

Geodatarådet forceras fram

Thomas Nylund

Ett geodataråd har nu inrättats inom LMV

2006/07

A

U

Nollning på KTH

Svante Astermo, Ingegerd Hedmark

260 studenter deltog i årets nolledagar

2006/07

N

U

Mentorprojektet vid KTH fortsätter

Svante Astermo

Startades 2005

2006/07

N

F

Pågående lagstiftningsarbete med anknytning till fastighetsbildning

IH, Eije Sjödin

Lista

2006/07

A

T

GIS-samordnare

Lars Arell

Lena Hugosson månadens lantmätare

2006/07

N

U

Årest värderings- och lantmäteridagar

Åke Ekwall

Reportage

2006/07

N

F

Ny utredning ska underlätta uthyrning av privatbostad

 

Kommittédirektiv 2006:94

2006/08

A

F

Enhetlig hantering fördel för kunden

Göran Eriksson

Kostnadsjämförelser mellan de nordiska länderna

2006/08

A

F

Vem städar efter staten?

Lars Arell

Ansvaret för förorenad mark

2006/08

N

F

Kända exempel

LA

Dålig ansvarsreglering inom staten

2006/08

A

F

Trafikplanering för mer stad i Stockholm

Jerker Söderlind

Quiet City Transport, Järvafältet attraktivt

2006/08

N

T

Ingenting 1817

Gertud Wiking

Månadens karta

2006/08

A

F

Energifrågorna splittras

Thomas Nylund

Den nya departementsordningen

2006/08

A

F

Bro mellan lantmäteri och finansiering

Bengt Kjellson

Planering inför FIG Working Week 2008

2006/08

A

T

Från tunland till meter

Georg Palmgren

Lantmätaren som kontrollör av mätredskap

2006/08

N

T

Liten måtthistoria

GP

 

2006/08

N

F

Kraftig ökning av priser på jordbruksmark

 

Från Jordbruksverket

2006/08

N

F

Ny webbtjänst för ansökan om förrättning

 

Hjälpreda på nätet fär allmänheten

2006/08

N

T

Digital samverkan mellan kommuner

 

Ny standard för väg- och järnvägsnät finns

2006/08

N

Ö

Henning lyfter CLGE

Svante Astermo

Ny president

2006/09

A

F

Framtidens gårdar

Magdalena Stjerndal

Nya krav på lantbrukarna

2006/09

A

E

Värderings- och lantmäteridagarna

Marianne Carlbring, Mikael Hedström, Magdalena Stjerndal

11 rapporter från utbildningsdagarna

2006/09

A

Ö

Integrating Generations FIG

Svante Astermo

FIG-kongressen i München

2006/09

A

Ö

Slum representerar en marknad

Ann Jennervik

Slumbebyggelsen växer, lantmätarna har nyckelroll

2006/09

N

Ö

Målinriktad vinnare

Lars Arell

Månadens lantmätare Peter Wågström

2006/09

N

E

Krav på utförsäljning av Metrai

Thomas Nylund

Rapport från Svenskt näringsliv

2006/09

N

E

Ökad avkastning på nordiska fastigheter

Barbro Larson

Prognoser från Aberdeen

2006/09

N

E

Förfinad värdering kostar mer

Åke Ekwall, Karin Zakariasson

Rapport från frukustmöte

2006/09

N

E

Prismodellen för förrättningar utvärderad

Thomas Nylund

Utvärdering av 1996 års prismodell hos LMV

2006/09

N

Ö

Geoinfo lockade 300 deltagare

Lisa Samuelsson

ULIs konferens i Växjö

2006/09

N

E

Nya skatter för fastigheter

Carl Johan Hjälme

Sammanställning från hemsidor

2006/09

N

Ö

Gotland slutet av 1600-talet

Gertrud Wiking

Månadens karta

2006/09

A

Ö

Lantmäteriet i budgeten

Thomas Nylundh, Lars Arell

Analys av regeringspropositionen

2006/10

A

F

Styrelserna för enskilda vägar går på kurs

Carl Johan Hjälme

Storsatsning från LMV, VägV, REV, Länsstyrelser

2006/10

A

E

Den stressade fastighetsmarknaden

Ingegerd Hedmark

Due diligence

2006/10

A

F

”Femdubbling av antalet öppnade akter”

Lennart Sundström

Effekter av digitaliserat arkiv

2006/10

N

Ö

Kvinnan bakom allt…

Thomas Nylund

Porträtt av Gertrud Wiking med månadens karta

2006/10

N

Ö

Dannemora socken 1696

Gertrud Wiking

Månadens karta

2006/10

A

Ö

Samma titel - två världar

Gösta Elmquist

Erik Tobé och Cecilia Lindén porträtteras

2006/10

N

F

Ny portal vidgar fastighetsmarknaden

-

EULIS- rapport

2006/10

N

E

Fortsatt ökade investeringar inom fastighetsbranschen

-

SCB-rapport

2006/10

N

F

INSPIRE blir verklighet

Thomas Nylund

Överenskommelse iinom EU

2006/10

N

F

Byggandet av hyresrätter halveras

-

Pga räntebidragets indragande

2006/10

N

F

Smogen i Hongkong hotar fastighetsmarknaden

-

Rapport: Dagens Industri

2006/10

N

E

Rekord för fastighetsmäklarna

-

Rapport: Dagens Industri

2007/01

A

F

Markrättigheter i Shanghai - en trygg investering?

Linnéa Lindquist, Jennie Nilsson

Orientering om rätt till fastigheter i Kina

2007/01

A

Ö

Lägg ner Metria!

Ylva Hambraeus Björling

Osund konkurrerande uppdragsverksamhet

2007/01

A

Ö

Vi har samma ansvar som andra

Helén Mårtensson

Svar på Lägg ner Metria

2007/01

A

F

Citybanan genomförs

Ingegerd Hedmark

Nya regeringens utredning

2007/01

A

E

Värderarkonferens i St. Petersburg

Anna-Carin Telin, Sara Lundén, Erik Persson

Årliga Nordisk Värderarkonferensen

2007/01

A

F

”Staten ska inte konkurrera på fungerande marknader”

Thomas Nylund

Intervju med Lennart Sjögren, nybliven partisekreterare hos Kristdemokraterna

2007/01

A

F

Luftfartsverket saknar klagorätt

Anna-Karin Lindh

Rättsprövningsansökan från LFV avvisad av RR

2007/01

A

F

Felaktigt bygglov kostar miljoner

Anna-Karin Lindh

Stort skadestånd för fel och försummelse.

2007/01

A

F

Oklar rättspraxis för telemaster

Rolf Simón

Influensregelns leder till olika tolkningar

2007/01

N

F

Partisk lantmätare

AKL

JO: Lantmätaren anlitad av part för svaromål

2007/01

N

F

Bygglov utan att sakägare informerats

AKL

JO: Bristfällig dokumentation vid underrättelse

2007/01

N

T

Nya koordinater för Sverige

TN

Från RT 90 till SWEREF 99 i alla databaser

2007/01

N

F

Kiruna flyttas västerut

BL

Gruvbrytningseffekt

2007/01

N

T

Grönt navigationssystem

BL

Att söka det mest bränslesnåla vägvalet

2007/01

N

Ö

FIG för studenter

SA

Nytt initiativ på Lantmäteriet LTH

2007/01

N

T

Nationell geodata-strategi

TN

Seminarium Lantmäteriet-Geodatarådet

2007/01

N

Ö

En effektivare statlig förvaltning

TN

Ny myndighetsöversyn

2007/01

N

Ö

Lantmäteriets marknads- och konkurrenspolicy

TN

Försenad rapport pga försenat Marknads- och konkurrensråd

2007/02

A

 

Regemente blir bostäder

Marie Gellberg, Madeleine Lundström

Ringö-Vaxholm

2007/02

A

 

”Flottholma have han som den vid land fäster”

Erik Tobé

Betraktelse över jordabalken

2007/02

A

 

Infrastruktur för geodata

Thomas Nylund

Geodatastrategi enligt Lantmäteriets geodataråd

2007/02

A

 

Gode män och vanligt folk

Lars Suo

Gode män ger tyngd åt myndigheten

2007/02

A

 

En lantmäterrallare berättar

Rolf Pettersson

Järnvägshistoria rörande företagen

2007/02

N

 

Joakim Ollén köpet rysk åkermark

-

Alpcot Russian Land Fund

2007/02

N

 

Vad är väsentlig betydelse?

CJH

Avgörande utan prejudikat påverkar ändå

2007/02

N

 

Ingen vattentoa på landet

LA

Miljööverdomstolen i Värmdömål

2007/02

N

 

Reinfeldt backar om fastighetsskatten

TN

Komplicerad fråga

2007/02

N

 

Inskrivningsmyndigheterna till Lantmäteriet

LA

IM-utredningen

2007/03

A

 

Närmare verkligheten med skogligt ortspris

Magdalena Stjerndahl

Egna iakttagelser ger bättre resultat än tax-värden

2007/03

A

 

Vems är holmarna

CJH

Kronoholmarna utredda

2007/03

N

 

Bergrum och P-hus blir 3D-fastigheter

CJH

Uppsalaanläggningar

2007/03

N

 

EU-regler för samhällsinformation

CJH

PSI

2007/03

A

 

Lantbrukarsonen blev bergmästare

Thomas Nylund

Porträtt av Jan-Olof Hedström. Månadens lantmätare

2007/03

N

 

FIG Working Week 2008 i Stockholm - lägesrapport

Birgitta Hansson

Rapport

2007/03

N

 

Norsk kollaps

TN

Varning för räntechock på norsk bostadsmarknad

2007/03

N

 

Utbildningsbroschyr

TN

Mark- och fastighetsrådet till gymnasier

2007/03

N

 

Kraftig prisuppgång på värmlandsskogar

MC

Svefa-statistik

2007/03

N

 

Kinesisk drake till Gävle

CJH

Dragon Gate byggs vid Älvkarlen

2007/03

N

 

Vi tränger ihop oss

TN

Flytt till tätorter enligt SCB

2007/03

N

 

Ny lantmäteriutbildning i Luleå

TN

Luleå Tekniska universitet

2007/03

N

 

Mer ledningsrätt för bredband?

-

PTS förslag mm

2007/03

N

 

Högtryck för fastigheter

BL

DI rapporterat om fastighetsköpen 2006

2007/03

N

 

Ny professor i fastighetsteknik

EW

Thomas Kalbro

2007/04

A

 

Svensk fastighetsboom

Henrik Bauer

Utländska investerare i Sverige

2007/04

A

 

Kartdagarna 2007

Karin Grånäs

Rapport

2007/04

A

 

”Potential för privata marknadsaktörer”

Martin Hofvenstam

Renodling av Metrias roll?

2007/04

A

 

En bra start

Angelica Oscarsson

Förrättningslantmätareprogrammet inom Lantmäteriet

2007/04

A

 

Med fokus på samhällsnyttan

Thomas Nylund

Porträtt av Göran Eriksson. Månadens lantmtäare.

2007/04

N

 

Världen väntar på unga lantmätare

Peter Ringberg

CLGE

2007/04

N

 

Sverige och Europa

Klas Ernald Borges

CLGE

2007/04

N

 

General Assembly

Svante Astermo

Rapport CLGE

2007/04

A

 

Tidsfrister i detaljplaneprocessen

Thomas Kalbro

Europajämförelser

2007/04

N

 

Ny instansordning för PBL-ärenden

LA

Ny utredning

2007/04

N

 

Avgränsat

TN

Ny redovisning av riksgränsen

2007/04

N

 

Ersättning vid markåtkomst

Nina Radojkovic

Ny upplaga av känd bok

2007/04

N

 

Umeå blir en meter högre

Kerstin Hegner

Byte till nytt koordinatsystem

2007/05

N

 

Var står vi och vart är vi på väg?

Thomas Nylund

Nordiskt nummer

2007/05

A

 

Ökad samhällsnytta

Thomas Nylund, Göran Eriksson

Renodling av myndighetsuppgifter

2007/05

A

 

Viktige Lovendringer

Leiv Bjarte Mjös, Per Kåre Sky

Norskt bidrag

2007/05

A

 

Dansk symbiose

Sune Iversen, Lennart Hansen, Asger S. Kristensen

Privata landinspektörer, offentlig matrikelmyndighet

2007/05

A

 

Tydlig fördelning mellan offentligt och privat

Pekka Halme, Jere Rajalin

Stat, kommun och privata företag för lantmäteri

2007/05

A

 

Positionering med exakt noggrannhet

Bo Jonsson

SWEPOS

2007/05

A

 

SATREF tilbyr flere tjenester

Line Langkaas, Gro Grinde

Norskt stödsystem för GPS

2007/05

A

 

GPS netvaerk i Danmark

Sören Ellegaard

GPS i Danmark

2007/05

A

 

Effektiv terrängmätning med VRS-metoden

Marko Ollikainen

Virtuella referensstationer förbättrar kvaliteten i Finland

2007/05

A

 

Stig Enemark blir FIGs nye president

Boo Lilje

Porträtt

2007/05

N

 

Call for papers

Svante Astermo, Göran Eriksson

Inför FIG Working Week i Sverige 2008

2007/05

N

 

Ombudsmannarapport Sverige

Svante Astermo

 

2007/05

N

 

Ombudsmannarapport Norge

Magne Reiten, Hans Sevatdal, Inge Revhaug, Terje Midtbö, Åge Hadler

 

2007/05

N

 

Ombudsmannarapport Danmark

Henning Elmström

 

2007/05

N

 

Ombudsmannarapport Finland

Johan Wendt

 

2007/06

A

 

Gemyt, grus och Gammeldansk

Thomas Nylund

Rapport från ombudsmannamötet

2007/06

A

 

”Vägverkets marklösenrutiner ingen tombola…”

Gudrun Jonsson-Glans

Riksrevisionens granskning

2007/06

N

 

Mälardalen i fokus

Karolina Rönnberg

SLFs årsmöte i Eskilstuna

2007/06

N

 

Mötesrapport

Thomas Nylund

SLFs årsmöte i Eskilstuna

2007/06

A

 

Kraftfältet Öresund

Börje Klingberg

Utvecklingen i Öresundsregionen

2007/06

A

 

”Stor osäkerhet för byggherrar och kommuner”

Börje Klingberg, Ingrid Persson, Kjell-Åke Holmgren, Tommy Andersson, Andreas Lindelöf, Gert Sjöholm, Lars Björklund, Björn Hedlund, Thomas Kalbro

Inför väghållningsavgift och tydligare spelregler för exploateringsavtalen

2007/06

N

 

FIG i Hong Kong

Svante Astermo

Rapport Working Week

2007/06

N

 

Sverige flyttar fram positionerna

Lars Magnusson

FIG Kommission 9

2007/06

A

 

Erik Tobé inför hundraårsdagen

Anders Boberg

Porträtt

2007/06

N

 

MärKart 07

Mikael Lilje

SMKF rapport

2007/06

N

 

Saknas: studenter

Anders Boberg

Läget vid KTH

2007/07

N

 

Utbildningsläget KTH

Ann-Catrine Norrström

Satsar på lärarledda timmar

2007/07

N

 

Utbildningsläget LTH

Klas Ernald Borges

Ökat antal platser

2007/07

N

 

Utbildningsläget Högskolan i Gävle

Stig-Göran Mårtensson

Flera inriktningar inom Geomatikprogrammet

2007/07

N

 

Utbildningsläget LTU

Glenn Berggård, Lars Bernsprång

Ny inriktning i Lantmäteri

2007/07

N

 

Utbildningsläget Högskolan Väst

Einar Hunnes

Platser kvar

2007/07

A

 

Fortsatt skepsis mot 3D

Julia Berglund, Erik Persson

100 förrättningar mindre än väntat

2007/07

A

 

Domstol eller förrättning?

Torsten Sandberg

Rättvisa och kostnadseffektivitet

2007/07

A

 

Kina kommer till Kalmar

Jan G Nilsson

Kinesisk etablering

2007/07

A

 

Han trivs bäst i öppna landskap

Erik Persson

Månadens lantmätare, porträtt av Åke Ekwall

2007/07

N

 

Nollning på KTH

Ann-Marie Fredriksson, Svante Astermo

Ny årskull på KTH

2007/07

N

 

Nytt om PBL

Barbro Larsson

Remissvar på PBL-förslaget

2007/07

N

 

Kartans år 2008

Patrik Ottosson

Kartbranschen synliggörs

2007/07

N

 

Brända jordens taktik

Barbro Larson

Grekisk exploatering

2007/07

N

 

FIG

Svante Astermo

Rapport från organisationskommittén

2007/07

N

 

Föreskrifterna om lägenhetsregister klara

Lars Arell

LMVFS 2007:3

2007/08

A

 

Slopa hela fastighetsbeskattningen!

Stellan Lundström

Ny skattereform behövs

2007/08

A

 

Kartarkivet skiljs från Lantmäteriet

Carl Johan Hjälme

Flyttas till Stockholm-Arninge

2007/08

A

 

Värderingsdagarna 2007

Magdalena Stjerndal, Marianne Carlbring

Många frågor behandlades

2007/08

N

 

Call for papers till FIG WW 2008

Svante Astermo

Uppmaning

2007/08

A

 

Samordnad utbildning

Maria Runhem, Bengt Hellberg

Förrättningsprogram för kommunala lantmätare

2007/08

A

 

”Omvälvande förslag”

Rolf Simon

Tilläggsdirektiv till Expropriationsutredningen

2007/08

A

 

Strategi för Alliansföreningen

Svante Astermo, Åke Ekwall, Peter Wågström

Framtidsperspektiv

2007/09

A

 

På Svaneholm lades grunden för modernt jordbruk

Boo G Lilje

Historiskt perspektiv

2007/09

A

 

PBL omöjliggör stadsplanering

Christer Bengs

Kritik mot PBL

2007/09

A

 

OPS-lösningar i praktiken

Eva Sköllerfeldt

Offentlig privat samverkan, ref. från Linda Andersson-föredrag

2007/09

A

 

Krisartad nedgång eller sund stabilisering

Thomas Nylund

Blir det fastighetskris?

2007/09

N

 

FIG Working Week 2008 i Stockholm

Göran Eriksson, Svante Astermo

Lägesrapport

2007/09

N

 

”Värderare behöver en kristallkula”

-

Frukostmöte

2007/09

N

 

Förlängt GD-förordnande

-

Stig Jönsson LMV-chef

2007/09

N

 

Ny världsrekordnivå för kontorshyra

-

Rapport

2007/09

N

 

Nya regler på plan och byggområdet utreds

-

PBL-kommittén

2007/10

A

 

Blåsig skogsmark bingo för framtiden?

Thomas Nylund

Vindkraftsutbyggnad i skogsmark

2007/10

A

 

Ledningsrätt i rampljuset

Tomas Vesterlin

Ökad popularitet, för populärt?

2007/10

N

 

INSPIRE i Sverige: Ramlag behövs

Margareta Lindquist

Rapport

2007/10

N

 

Lantmäteriutbildningar i Bolognas spår

Klas Ernald Borges

Motpol mot amerikanska universitet

2007/10

N

 

FIG-rapport från Costa Rica

Mikael Lilje, Svante Astermo

Rapport

2007/10

N

 

FIG om expropriation

Margaretha Brunner, P-O Skoog

Rapport

2007/10

A

 

Akltuella rättsfall inom fastighetsrätten 2007

Viveca Dahlin

Från LM-värderingsdagarna

2007/10

N

 

Föråldrad lagstiftning bör förnyas

Martin Duner

Boverket föreslår översyn av Riksintresset

2008/01

A

 

SLF 100 år - var med och fira

Maria Ulfvarson Östlund

Inför jubileumsåret

2008/01

A

 

Smarta beslut skapar vinnare

Åke Ekwall

Nu krävs marknadskunskap och hårt arbete

2008/01

A

 

Bygga på förorenad mark - så gör man

Christer Egelstig

Goda råd vid exploatering

2008/01

A

 

”Ung och ärrad”

-

Månadens lantmätare Thomas Nylund (Nya Lantmätarens huvudredaktör)

2008/01

N

 

Så ändras PBL

-

Kommande ändringar

2008/01

A

 

Från stjärnor till GPS

Milan Horemuz

Översikt av GPS-användningen

2008/01

A

 

Tittglugg in i framtiden

Göran Tunhammar

Skåne rustat för framtiden

2008/01

N

 

Lagstiftning inom fastighetsbildning

(Eije Sjödin)

Förslag och pågående arbete

2008/01

N

 

Nytt GIS-verktyg hjälper älgarna

Anna Eklund

Vägtrafikens barriärpåverkan på älg

2008/02

A

 

Globalt nätverk för markfrågor

Per Larsson, Ulrik Westman

Fokus på utvecklingsländernas fattiga

2008/02

A

 

Nätverksarbete under FIG Working Week

Ann Jennervik

Inför FIG WW i Sthlm 2008

2008/02

A

 

Lantmäterifrågor i EU

Ulf Sandgren

Sammanfattning av olika projekt

2008/02

A

 

Stort intresse för FIG Working Week i Stockholm

Göran Eriksson

FIG-förberedelserna i Sthlm

2008/02

A

 

Den ljusnande framtid är vår …

Anna Wickman

De första samhällsbyggarna från KTH ute

2008/02

N

 

Janna Valik ny generaldirektör för Boverket

-

Presentation

2008/02

N

 

Riksintressen utreds

Lars Arell

Direktiv 2007:184

2008/02

N

 

Billigare geodata

-

Lantmäteriet sänker priserna

2008/02

N

 

Teknisk lantmätare har flyttat Tomten

Anna Wickman

Kirgizistan nu medelpunkten

2008/03

A

 

Ägarlägenheter finansierar

Ida Sjöling, Anna Abrahamsson

Blandade upplåtelser i Holland, exjobb

2008/03

A

 

Nya PBL-förslag gynnar exploatörerna

Lars Arell

Byggprocessutredningen

2008/03

A

 

”Citytunneln innebär betydande miljövinster”

Wollmar Hinze

Malmö, 17 km ny järnväg ökar kapaciteten, ”säcken” försvinner

2008/03

N

 

FIG WW: FN-kvinna ineldningstalar

Göran Eriksson m fl.

FIG Working Week 2008 i Stockholm

2008/03

N

 

Frukostmöte i Gävle

TN

Alliansföreningens och SVR:s nya samarbete

2008/03

N

 

Samhällsbyggarna väljer inriktning

Anna Wickman

Rapport från KTH-träff

2008/04

A

 

Sopar rent framför egen dörr

Barbro Larsson (Anna-Lena Järvstrand)

Fastighetsmäklarnämnden

2008/04

A

 

PBL på nya äventyr

Stellan Hermansson

Huvudmannaskap för allmänna platser mm

2008/04

A

 

Nya modeller för fastighetsvärdering

Joakim Ollén, Catarina Saxborn

BQR-projektet Arena Värdering Risk

2008/04

N

 

Del av Metria säljs

-

Norstedts Förlagsgrupp

2008/04

N

 

LAVA -08

Signa Lönngren

Arbetsmarknadsdag

2008/04

N

 

Lantmäterihistoria

-

FIG-seminarium

2008/04

N

 

Turkiet är Europas Indien - London rasar

-

Fastighetsmarknader

2008/04

N

 

SIS reviderar GIS

-

GIS-ordboken och standarden för GPS-terminologi

2008/04

N

 

Fördröjning hotar Citybanan

-

Processer försenar Stockholmstunneln

2008/04

A

 

Kekkonentoppen - namnfråga på hög nivå

Sture Norberg

Slumpartad namngivning

2008/no

A

 

Inskrivning i de nordiska länderna

(Mats Snäll)

Nordiskt nummer

2008/no

A

 

Utlänningars köp i nordiska länder

(Elin Magnusson)

Nordiskt nummer

2008/05

A

 

100 år med SLF

Carl-Olof Ternryd

Jubileumsnummer

2008/05

A

 

Tätt och högt i 2000-talets städer

Ulrika Franke

Städerna förtätas och markåteranvänds

2008/05

A

 

I huvudet på en ung lantmätare

Cecilia Lindén

Problem med yrkesidentiteten

2008/05

A

 

Fastigheternas paradis

Fredrik Brunes

Fastighetsmarknaden i Dubai

2008/05

A

 

Från mätbord till arbetsstation

Anders Boberg

Lantmäteriteknikens utveckling

2008/05

A

 

Länge leve fastighetsbildningsprocessen!

Thomas Nylund

Den svenska modellen i EU-perspektiv

2008/05

A

 

Fastighetsvärderare på frammarsch

Åke Ekwall

SFF:s bakgrund

2008/05

A

 

Global omarrondering

Lars Arell

Den klassiska lantmätaren på utdöende

2008/05

N

 

Studentvärvning till FIG Working Week

Karin Löfving, Christian Tufvesson, Cecilia Lindén

 

2008/05

N

 

Förenar generationerna

Cecilia Lindén

Arbetsgrupp för yngre lantmätare inom FIG

2008/05

A

 

Rekordmannen

Boo Lilje

Presentation av professor Gösta Lindhagen

2008/05

A

 

Från jorddelningsförrättare till fastighetsekonom

Arne Bjerhammar, Gerhard Larsson

Lantmäteriundervisningen 100 år

2008/05

N

 

Finansoron i USA

Viktor Mandel

 

2008/05

N

 

Lantmäteriet är här!

LA

Ny myndighet, lantmäterimyndighet försvinner

2008/05

N

 

Höstens värderings- och lantmäteridagar

ÅE

Förberedelser

2008/05

N

 

SFF:s frukostseminarier

ÅE, Anna Abrahamsson

Rapport

2008/06

A

 

En framgångshistoria

Peter Ljung

Personalen övertog NAI Svefa

2008/06

A

 

”De nya svenskarna behövs”

Petra Skoglund

Internationalisering kräver bl.a. språkkunskap

2008/06

A

 

Ett framtidsyrke

Thomas Nylund

Lantmäteriets personalchef Britt Zetterberg

2008/06

N

 

AMF vill köpa delar av Vasakronan

BL

 

2008/06

N

 

Kartdagarna 2008

Anders Boberg

 

2008/06

N

 

Lennart Weiss ny VD och koncernchef i NAI Svefa

-

 

2008/06

A

 

Söktrycket ökar

Klas Ernald Borges

Lantmäteriprogrammen behåller söktrycket

2008/07

A

 

Oförglömlig galakväll

Ingegerd Hedmark

SLF:s 100-årsjubileum i Winterviken

2008/07

A

 

Rekord för FIG Working Week

Göran Eriksson

1000 deltagare från hela världen

2008/07

A

 

Skål för FIG!

Amelie Palmgren

Hemmahosreportage vid FIG

2008/07

A

 

Den nordiska modellen

Thomas Nylund

Inskrivningsverksamhetens förändring i Norden

2008/07

N

 

Få lediga lokaler

-

 

2008/07

N

 

Behov av nytänkande för att lösa slumproblemen

Bengt Kjellson

Habitat

2008/07

N

 

Succé för Speed mentoring

Cecilia Lindén

FIG-premiär

2008/07

N

 

Rapporter från FIG-kommissionerna

 

 

2008/07

N

 

Historiska årsmöten

Svante Astermo, Åke Ekwall

SLF:s och SFF:s sista årsmöten

2008/07

N

 

Tekniska turer i Stockholm och Gävle

Hans Sandler

FIG-resor

2008/07

N

 

Bygg helt enkelt

Lars Arell

Byggprocessutredningen (SOU 2008:68)

2008/07

N

 

”Svek mot säljarna”

-

Kritik mot fastighetsmäklarlag

2008/07

N

 

Månadens artikel från Sverige

BL

Agneta Erisson och den svenska modellen

2008/07

N

 

Höstens värderings- och lantmäteridagar

ÅE

Rapport, bilder

2008/07

N

 

Samarbeta mera!

Lena Boman, Åke Ekwall

Alliansföreningen

2008/07

N

 

Nobben för toppen

-

Victoriatoppen fick inte ersätta Kekkonentoppen

2008/07

N

 

Lagfartskapningar

Bengt Kjellson

Lantmäteriet uppdrag att åtgärda

2008/07

N

 

Nya studenter välkomnas den 28 augusti

Åke Ekwall

Introduktion ordnad av alliansföreningen

2008/08

A

 

”Stockholmsregionens utveckling hämmas”

Bo Hansson

Överklaganden och tungroddhet

2008/08

A

 

Omarrondering i Dalarna - en framtidsfråga

Thomas Nylund

Pensioneringar försvårar

2008/08

A

 

Hyresrätten lever!

Gunilla Flygare

Lunds kommunala fastighetsbolag

2008/08

A

 

”Överdriven rädsla hos kommunerna”

Anna Krus

Bevarande av K-märkta fastigheter

2008/08

N

 

FIG:s kommissionsrapporter

-

Sammandrag

2008/08

A

 

TV-serie uppmärksammar kartans år 2008

Bengt Rystedt

”Alla tiders kartor”

2008/08

N

 

Nordiskt ombudsmannamöte 2008

Thomas Nylund

Rapport

2008/08

N

 

Call for papers- FIG WW 2009

SA

 

2008/08

N

 

Nollning på skånska

-

LTH Lund

2008/08

N

 

08-nollningen

Johanna Boltzius

KTH Stockholm

2008/09

A

 

Bostadspriserna och samhällsekonomin

Thomas Nylund

Ny studie från Riksbanken

2008/09

A

 

Sveriges längsta 3D-fastighet

Mikael Hedström, Karolina Rönnberg

Citybanan i Sthlm

2008/09

A

 

Lägre intrångsersättning för master

Rolf Simon

HD-utslag 15 maj 2008

2008/09

A

 

”En dramatisk försämring på finanssidan”

Barbro Larsson

Intervju med vd Marie Bucht Newsec

2008/09

A

 

På gränsen till framtiden

Kristin Andreasson

Doktorsavhandling

2008/09

N

 

Rapport från CLGE

SA

 

2008/09

N

 

Kartografiska sällskapet 100 år

Peter Wasström

 

2008/09

N

 

Areal og eiendom 2008

SA

Årsmöte i Norge

2008/10

A

 

Tillsammans blir vi starkare

Svante Astermo

Nybildade föreningen ASPECT

2008/10

N

 

Värderings- och lantmätardagarna 2008

Magdalena Stjerndal

Lantmäteriförrättning, vindkraftstillstånd

2008/10

N

 

Rika vill omvandla

LA

Från hyreshus till bostadsrätt

2008/10

N

 

Konsten att köpa gård

Magdalena Stjerndal

 

2008/10

N

 

Ägarlägenheter kanske redan nästa år

Magdalena Stjerndal

 

2008/10

N

 

Värdering av udda småhusobjekt

Magdalena Stjerndal

 

2008/10

N

 

EU tvingar fram lägenhetsregister

LA

 

2008/10

N

 

Förvirring i Kiruna

LA

Ansvarsfördelning LKAB-kommunen

2008/10

N

 

Värderingsfrågor vid utbyggnad av vindkraftverk

Magdalena Stjerndal

 

2008/10

A

 

Det riskfria Sverige

Lars Arell

Bostadsdag i Sthlm trots finanskris

2008/10

A

 

Regeringen vill dela notan

Anders Bength

Transportpropositionen 2008/09:35

2008/10

A

 

Äntligen syns ljuset i tunneln

Peter Wallenberg

Malmös citytunnel

2008/10

N

 

Värderad fritid

Petter Jonsson, P-O Skoog, Karin Petersson

Konferens i Litauen

2008/10

N

 

Det 5-åriga FIG-projektet avslutat

Göran Eriksson

FIG Working Week 2008

2008/10

A

 

Markägarna vann

Eije Sjödin

Expropriationsutredningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från den 12 januari 2009 heter tidskriften

För att komma till Svenska Aspectregistret, klicka här.

 

 

 

 

Svenska ASPECT

 

 

 

 

 

UTGIVEN AV FÖRENINGEN ASPECT

 

 

 

 

 

En allians mellan SLF, SFF och IREP