Prisinformation

Telefonrådgivning eller rådgivning med e-post är inledningsvis gratis. När problemet blivit identifierat och rådgivningen mera kvalificerad, eller om utredningar beställs, är taxan 1000 kr/tim om ej annat överenskoms. Moms tillkommer.